Att sola solarium räknas till sådan friskvård och omfattas av skattefrihet enligt Skatteverkets vägledning.

Om er arbetsgivare inte är ansluten till epassi, hör av dig så får du en faktura som underlag till din arbetsgivare

EPASSI

Gå in och gör ditt köp. Valfritt belopp (minimum 500kr) Skicka ditt kvitto till oss på 0707345661. Dina pengar kommer att sättas in på ditt "Solkort" i "solarieappen" inom 24h !  

Gå in och gör ditt köp. Valfritt belopp (minimum 500kr) Skicka ditt kvitto till oss på 0707345661. Dina pengar kommer att sättas in på ditt "Solkort" i "solarieappen" inom 1h !  

Gå in och gör ditt köp. Valfritt belopp (minimum 500kr) Skicka ditt kvitto till oss på 0707345661. Dina pengar kommer att sättas in på ditt "Solkort" i "solarieappen" inom 1h !  

Gå in och gör ditt köp. Valfritt belopp (minimum 500kr) Skicka ditt kvitto till oss på 0707345661. Dina pengar kommer att sättas in på ditt "Solkort" i "solarieappen" inom 1h !  

Gå in och gör ditt köp. Valfritt belopp (minimum 500kr) Skicka ditt kvitto till oss på 0707345661. Dina pengar kommer att sättas in på ditt "Solkort" i "solarieappen" inom 1h !  

Gå in och gör ditt köp. Valfritt belopp (minimum 500kr) Skicka ditt kvitto till oss på 0707345661. Dina pengar kommer att sättas in på ditt "Solkort" i "FLEXYSUN APPEN" inom 24h !